Deze actuele publicatie is een must voor mensen die geïnteresseerd zijn in wereldpolitiek en de aangelegenheden van belangrijke naties en regios. Dit gezaghebbende boek bevat actuele details en originele reportages en geeft een insidersblik op de innerlijke werking van controversiële en cruciale politieke kwesties. Onderwerpen zijn onder andere: immigratie, handel, toerisme, en Chinas opkomst als supermacht.

politiek in Braziliëpolitiek in Brazilië

Deze actuele publicatie is een must have voor mensen die geïnteresseerd zijn in wereldpolitiek en de aangelegenheden van belangrijke landen en regios. Dit gezaghebbende boek bevat actuele details en originele reportages en biedt een insidersblik op de innerlijke werking van controversiële en cruciale politieke kwesties. Onderwerpen zijn onder andere: immigratie, handel, toerisme, en de opkomst van China als supermacht.

}

Met een speciale nadruk op Latijns-Amerika en actuele kwesties, behandelt Coverage: Politics in Brazil and China behandelt de gecompliceerde politieke, economische en geopolitieke situatie van Latijns-Amerikaanse landen en China, met de nadruk op mensenrechten, milieubeheer, migratie, georganiseerde misdaad, terrorisme en economische groei. De auteur slaagt erin een inzichtelijke en goed onderbouwde analyse te presenteren door middel van een multidimensionale benadering die rijke details van de regio combineert met gedetailleerd onderzoek naar aanverwante onderwerpen. Het cruciale vraagstuk van de globalisering - een vraagstuk dat na de opkomst van de derde wereld een nieuwe urgentie heeft gekregen - wordt in dit boek diepgaand behandeld, met substantiële discussies over milieu- en energievraagstukken, landbouwproductiviteit, vrijhandel en politieke cultuur. Andere belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn immigratie, verstedelijking, piraterij, de opkomst van China als supermacht, gezondheidszorg, aids en Midden-Amerika.

De auteur betoogt dat Latijns-Amerika een potentieel destabiliserende en gewelddadige toekomst tegemoet gaat als gevolg van de groeiende intolerantie jegens illegale immigranten, de toenemende armoede, de toenemende corruptie, de verspreiding van de georganiseerde misdaad, het falen van de stabiliteit die zich baseert op staatsgrepen, en een verzwakkende democratische republiek. De auteur spreekt zijn bezorgdheid uit voor de Latijns-Amerikaanse burgers en het grote publiek, en spoort hen aan politiek actiever te zijn en zich bewuster te zijn van hun rechten. Dekking: Politics in Brazil and China zou essentiële lectuur moeten zijn voor iedereen die zich met wereldpolitiek bezighoudt.